Tony & Gert är en kortfilm gjord av arkitekturstudenter Pauline Algeröd, Theo Tsesmatzoglou och Luca Öhman. Filmen är ett delmoment i kursen stadslandskapet på Arkitekturprogrammet åk 3, Chalmers Tekniska Högskola. Delmomentet är en konstlaboration som handlar om att genom ett 4 minuters audiovisuellt verk fånga en aspekt av Tuves identitet. Kursen i stort handlar om att skapa ett förändringsprogram för Tuve som är en stadsdel i Göteborg på Norra Hisingen, på gränsen mellan stad och land. Tack till Tony & Gert som ville berätta en del av sin historia.
Details

Theo Tsesmatzoglou, Luca Öhman and Pauline Algeröd
Made of
Catch an aspect about Tuve, a suburb of Gothenburg through a maximum four minutes long audiovisual work. The project was part of a bigger city planning project.
Assignment
First term, third year. Autumn 2014.
When?
Mixed Artform

Tony & Gert

Tony & Gert is a short movie made by Theo Tsesmatzoglou, Luca Öhman and Pauline Algeröd. The idea was to get different views of the suburb Tuve which was the place we were assigned to in a city planning course. We choose to interview two of the locals in Tuve to get a more personal relation to Tuve.

Many thanks to Tony Jerkbrandt and Gert Lundberg for telling us their story.

Träffar: 0